Sắp đặt

1. Nguyên tắc sắp đặt

- Hệ thống: Hệ thống nhị phân

- Nguyên tắc sắp xếp: lan tỏa khuyến nghị theo người,

Sắp xếp từ trái sang phải.

- Mã: Sắp xếp theo mã, không theo người.

- Tài khoản: Chỉ một tài khoản được phép cho một người (nhiều tài khoản không được chấp nhận).

- Mã mới: Mỗi tháng, một mã mới được tạo và đặt vào khoảng trống gần nhất dưới sự kiểm soát của bạn.

- Tạo mã mới: Mã mới được tạo từ tháng sau tháng đăng ký được tạo tại thời điểm ngày đăng ký đầu tiên: 0 (Giờ chuẩn Singapore).

- Bảo trì mã: Tất cả các mã phải được duy trì vào ngày đăng ký hàng tháng. RP tích lũy sẽ được xử lý tự động vào lúc 0 giờ (tại Singapore).

2. Hệ thống nhị phân
3. Ví dụ 1

Mã của người mới đăng ký được đặt bên dưới người giới thiệu theo thứ tự đăng ký bán hàng

4. Ví dụ 2

Mã mới được tạo ra mỗi tháng được đặt dưới mã chính của bản thân họ.

5. Sử dụng 365 $ (hoặc 185 $)

* 15 $: phí hệ thống,

* 50 $: Phần thưởng trực tiếp (được khuyến nghị)

* 100 $: Tiền thưởng gián tiếp (được tài trợ)

 

* 180 $: Mua KEL Coin: (Nếu bạn không muốn mua tiền, bạn có thể đăng ký 185 $)

* Bắt đầu với kế hoạch $ 205 để mua sản phẩm ở các quốc gia nơi bạn không thể kinh doanh đơn giản bằng cách bán nội dung Internet!

6. Phương thức thanh toán!

1. Mỗi khi một mã được đăng ký, 100.000 điểm giá trị mã được phân phối tới 5.000 điểm trong 20 cấp độ hàng đầu. (Thời gian thực)


2. 5.000 điểm được trả cho mỗi mã sẽ được chia thành 500 điểm cho điểm mua sắm và đăng ký (RP), 500 điểm cho phần thưởng phù hợp và 4.000 điểm cho điểm thưởng (BP).

SUCCESS 365 Founding Incubator

365founding@gmail.com  All lights reserved

  • 텔레그램_01
  • Skype_logo
  • emochat